Giới thiệu

Sự hình thành của Echilibru

Balance – Cách tiếp cận mới để có sự cân bằng và chuyên nghiệp trong cuộc sống gia đình và sự nghiệp

Dự án : Thúc đẩy hòa nhập xã hội tại các thành phố của Châu Âu

Là dự án chung của Châu Âu về việc hòa giải gia đình cũng như tạo cơ hội việc làm cho bố mẹ sau khi sinh. Các nước thành viên cần tạo ra thời gian làm việc thích hợp, loại bỏ những khoảng trống trong thị trường lao động giữa nam giới và phụ nữ, phát triển các tổ chức chăm sóc trẻ em.

– Romania cần tăng cường các chính sách xã hội để tạo điều kiện thực hiện Chiến lược việc làm của Châu Âu, và các mục tiêu chung Barcelona cho sự phát triển của các cơ sở chăm sóc trẻ, cũng như các khuyến nghị về chính sách bình đẳng về việc làm cho nam giới và phụ nữ.

Mục tiêu là tạo điều kiện cho các bà mẹ trẻ để quay lại thị trường lao động sau khi sinh, thúc đẩy hòa giải gia đình.

Dự án nhằm mục đích hỗ trợ phát triển cho các cơ sở chăm sóc trẻ. Từ đó, thông qua các cơ sở này để tạo điều kiện thuận lợi cho các bậc cha mẹ để quay trở lại thị trường lao động. Đây là cách tiếp cận để thực hiện mục tiêu tổng thể của đề án Priority Axis bằng cách thúc đẩy sự hòa nhập xã hôi và tăng cơ hội việc làm cho các nhóm dễ bị tổn thương trong thị trường lao động.

Dự án cũng tập trung vào việc khắc phục nhược điểm của các bà mẹ trẻ sau sinh khi muốn trở lại công việc. Sau một thời gian nghỉ ngơi thì các kiến thức chuyên môn và kĩ năng làm việc của lao động nữ sẽ giảm đi ít nhiều và cần được cải thiện. Các nhà chức trách và nhà tuyển dụng nên giảm hoặc linh hoạt giờ làm và cải thiện dịch vụ chăm sóc trẻ em

Nhóm đối tượng

– Phụ nữ sau sinh

– Những người quản lý của chính quyền địa phương và trung ương

– Nhân viên của cơ quan công quyền trung ương và địa phương

– Các tổ chức xã hội dân sự cá nhân

– Các chuyên gia truyền thông

– Nhà khai thác truyền thông

Hoạt động dự án

– Tiến hành phân tích và nghiên cứu ở cấp quốc gia về hòa giải trong gia đình và cuộc sống chuyên nghiệp

– Đào tạo

– Phát triển các trung tâm dịch vụ chăm sóc trẻ em. Các trung tâm sẽ hỗ trợ giáo dục trẻ em, và hỗ trợ cho các bà mẹ trong việc chăm sóc trẻ để tạo điều kiện cho họ trở lại công việc sớm hơn.

– Nâng cao nhận thức cộng đồng về nguyên tắc hòa giải gia đình và cuộc sống chuyên nghiệp

Người thụ hưởng: Bộ Lao động, Gia đình và Bảo trợ xã hội

Đối tác:

  • Instituto de Formación Integral SLU
  • Hội đồng Địa phương Sector 3
  • Tổng cục Hỗ trợ Xã hội và Bảo vệ trẻ em Sector 6 Bucharest
  • Brasov City Hall