Hoạt động dự án của Echilibru

Balance – Một cách tiếp cận mới tới hòa giải gia đình và cuộc sống chuyên nghiệp. Dự án của Echilibru

Dự án được thực    hiện bởi Bộ Lao động, Gia đình và bảo trợ xã hội. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ phát triển cho các cơ sở chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện cho các bậc cha mẹ có cơ hội quay trở lại thị trường lao động sau khi sinh.

Chi tiết dự án:

– Tại mỗi quận sẽ lựa chọn ra 5 người bởi nhà chuyên môn làm việc trong hệ thống nhà trẻ, trường mẫu giáo, trung tâm chăm sóc trẻ,.. 5 người này sẽ được đào tạo trong vòng 15 ngày và sẽ là lực lượng bổ sung cho các trung tâm giữ trẻ tại quận của họ

– Xây dựng hệ thống e-learning cho các nhà giáo dục và các chuyên gia, tạo điều kiện học tập liên tục nâng cao chuyên môn.

– Đào tạo 150 người giữ trẻ để làm việc cho chính quyền địa phương hoặc các trung tâm chăm sóc trẻ em. Để đảm bảo sự liên lạc tốt và tạo điều kiện tham gia cho tất cả các học viên, việc đào tạo sẽ được tổ chức trong các nhóm khoảng 20 người, phương pháp đào tạo sẽ bao gồm phương pháp giảng dạy cổ điển kết hợp với phương pháp thí nghiệm, đóng vai,…

– Sẽ lựa chọn các học viên là phụ nữ đang thất nghiệp và đã đăng kí với các cơ quan của CED, hoặc phụ nữ trên 45 tuổi mà không có công việc, và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Họ sẽ được đảm bảo mức thu nhập tối thiều và được cấp học bổng trong thời gian đào tạo (15 ngày).