real estate menu left
menu right
  
logo

Centrul de excelenta Neghiniţă– Sector 6 (Creşa 13)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti


În cadrul proiectului “Echilibru – o nouă abordare a vieţii familiale cu cea profesională”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti a deschis un centru de excelenţă, Centrul social multifuncţional „Neghiniţă” (Creşa 13),  cu scopul de a asigura servicii de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, dar şi pregătirea continuă a profesioniştilor implicaţi în furnizarea acestor servicii. Centrele oferă servicii şi asistenţă educaţională copiilor, suport şi sprijin pentru mame, gestionează baza de date cu baby-sitters calificate şi le acordă acestora sprijin în desfăşurarea activităţii lor.

Activitatea din creşa Neghiniţă constă în creşterea şi îngrijirea copiilor cu vârste cuprinse între 1 şi 4 ani. Creşa are o frecvenţă medie de 145 copii prezenţi, funcţionează cu program de zi prelungit 6.00 - 18.00 şi este autorizată să funcţioneze cu un număr de 200 de copii.

Pentru ca procesul de îngrijire, educare şi supraveghere a copiilor să fie la standarde optime, fiecare grupă este deservită de personal calificat, format din asistente medicale şi infirmiere. Personalul sanitar asigură asistenţa medicală a copiilor, precum şi dezvoltarea lor psihomotorie. Infirmierele, care au calificare corespunzătoare actului de îngrijire a copiilor, sunt repartizate pe grupe în aşa fel încât, să poată cuprinde munca delicată pe care trebuie să o presteze cu copiii la această vârstă fragedă, când se pun bazele deprinderilor elementare care cuprind şi formarea autonomiei proprii. 

Pentru bunul mers al îngrijirii copiilor, creşa este dotată cu un bloc alimentar unde îşi desfăşoară activitatea un număr de trei bucătărese calificate, care cu sprijinul administratorului, magazionerului şi al asistentelor medicale, veghează la asigurarea unei alimentaţii adecvate vârstei atât din punct de vedere organoleptic, cât şi igienico-sanitar. Pentru formarea unei imunizări specifice organismului copilului, aprovizionarea se face numai cu legume si fructe proaspete, criteriu care este valabil pentru toate alimentele care intră în meniul zilnic al copiilor. Meniul este întocmit de o echipă formată din asistent medical, administrator şi bucătar şi aprobat de medicul creşei şi  şeful de creşă. Personalul de întreţinere asigură pe tot timpul zilei curăţenia şi igienizarea spaţiilor din creşă şi din curte. Creşa are in dotare şi o spălătorie care este deservită de personal corespunzator.

De toata activitatea desfăşurată în creşa se ocupă şeful de creşă, având tot timpul în vedere nevoile şi cerinţele unităţii.

 

Centrul social multifuncţional “Neghiniţă” este o structură care oferă servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 - 4 ani, cu prioritate cu domiciliul în Sectorul 6.

Categorii de beneficiari:
Beneficiarii serviciilor sunt copiii cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în România; de serviciile furnizate  beneficiază și copiii cetățenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau reședința stabilite în România, potrivit legii, precum și copiii cetățenilor străini aflați temporar pe teritoriul României (conform Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor ). 

Formularele de inscriere:
Se ridică de la  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 6 ( registratură ), din strada Cernişoara, nr.38-40  (zona Piaţa Gorjului ).

Dosarul trebuie să cuprindă :
•    Adeverinţele de salariat ale părinţilor / reprezentanţilor legali
•    Certificat de  naştere copil ( original şi copie )
•    Cartea de identitate /  buletin părinţi ( original şi copie )
•    Fişa medicală copil ( de la medicul copilului – pediatru )
•    Adeverinţe medicale părinţi ( de la medicul de familie )

Informaţii suplimentare la sediul central:
Str. Cernişoara nr. 38-40 (la Registratură)
Bucureşti, Sector 6
Tel:/fax: 004 021/745 72 37

Inaugurarea Centrului de excelenta Neghinita – sector 6, Bucuresti – 23 octombrie 2012

 

Imagini din centru:

 

Cursuri de formare profesionala

Căutare

Cursuri de formare profesionalasdgsgsgdsgdfgsgrshtrhjnfgjngf

logo